+ 48 505 123 255 patkucharczyk@gmail.com

Kancelaria posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom prywatnym oraz instytucjom. Podstawowym działaniem jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony. Oferowane czynności obejmują:

  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu wykonawczym między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary
  • sprawy o ułaskawienie
  • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • obrona członków zarządu spółek
  • obrona przedsiębiorców w sprawach karnoskarbowych
  • obrona przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem praw pracowniczych

Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika skarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego, na terenie całego kraju.

Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą.