+ 48 505 123 255 patkucharczyk@gmail.com

E-sąd Lublin

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), które jest nowym cywilnym postępowaniem odrębnym weszło w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku i jest prowadzone przez VI Wydział Cywilny (e-Sąd) Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest skierowane zarówno do Klientów instytucjonalnych jak i osób fizycznych.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym pobierana  jest czterokrotnie niższa opłata od pozwu liczona od wartości dochodzonego roszczenia –  zamiast 5% jedynie 1,25%.

Właściwością e-Sądu objęte jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.