+ 48 505 123 255 patkucharczyk@gmail.com

Odszkodowania Lublin

Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie postępowań odszkodowawczych za szkody na osobie i mieniu.  Kluczem do szybkiego i skutecznego dochodzenia odszkodowań jest dla nas kompleksowa i profesjonalna reprezentacja interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania, począwszy od prowadzenia negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym czy innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę w celu uzyskania jak najkorzystniejszego i najwyższego odszkodowania, a skończywszy na dochodzeniu należnego odszkodowania przed Sądem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Nasze działania obejmują dochodzenie odszkodowań z następujących tytułów:

  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
  • błędy medyczne;
  • uszkodzenia ciała;
  • wypadki drogowe;
  • inne sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

Nieustannie rozwijamy wiedzę w tym zakresie, pogłębiamy obszary specjalizacji, a także poszerzamy zdobywaną praktykę procesową.

W celu ustalenia istotnych okoliczności zdarzenia wymagających wiadomości specjalnych, Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami i biegłymi wielu dziedzin, w tym z zakresu medycyny sądowej, psychologii, czy biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.