+ 48 505 123 255 patkucharczyk@gmail.com

Jeżeli Państwa problemem są sprawy związane z nieruchomościami, to także w tej dziedzinie oferujemy kompleksową pomoc. Prowadzimy sprawy administracyjne i sądowe o odzyskanie nieruchomości, badamy stan prawny nieruchomości, współpracujemy z licencjonowanymi pośrednikami w handlu nieruchomościami.

  • prowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zbycia nieruchomości
  • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej
  • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali
  • przygotowywanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości
  • obsługa prawna i realizacja inwestycji budowlanych
  • przeprowadzanie postępowania o zwrot nieruchomości “dekretowych”
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości.