+ 48 505 123 255 patkucharczyk@gmail.com

Fundusze Unii Europejskiej
W dobie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Kancelaria świadczy pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Proponujemy Państwu pomoc w wyborze odpowiedniej dotacji, przygotowaniu wniosków oraz realizacji projektów, a także końcowym rozliczeniu otrzymanej dotacji.