+ 48 505 123 255 patkucharczyk@gmail.com

Nasza Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej. Usługi obejmują m.in.:

  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich
  • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji, rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu
  • przygotowywanie projektów uchwał
  • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych
  • doradztwo w zakresie przekształcania, łączenia i przejęć podmiotów gospodarczych
  • czynności prawne zmierzające do zapewnienia ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw oraz dochodzenie roszczeń z tytułu jej naruszenia
  • windykacja należności