+ 48 505 123 255 patkucharczyk@gmail.com

Specjalizujemy się w reprezentowaniu naszych klientów w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych, w tym również pomagamy naszym klientom rozwiązać spory majątkowe pomiędzy małżonkami zarówno w drodze negocjacji jak i reprezentacji przed sądami (zniesienie współwłasności majątkowej pomiędzy małżonkami, podział majątku małżeńskiego, przygotowanie umów rozdzielności majątkowej).

  • sprawy o rozwód i unieważnienie małżeństwa
  • sprawy o separację
  • sprawy o przysposobienie
  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej
  • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków
  • sprawy o alimenty
  • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka