+ 48 505 123 255 patkucharczyk@gmail.com

Prawo pracy

 • reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądem, m.in. w sprawach o:
  – zaległe wynagrodzenie
  – odszkodowanie
  – przywrócenie do pracy
 • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę
  doradztwo w zakresie polityki zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych form zatrudnienia (umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, samozatrudnienie, kontrakt menedżerski)
 • zakaz konkurencji:
  – przygotowanie umów
  – reprezentacja przed sądem w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji